از: on اسفند 22, 2020
بسم الله الرحمن الرحیم برگزاری حدود 50 دوره طب سنتی اسلامی و طب ورزشی در مقاطع مقدماتی ، متوسطه و تخصّصی الف- دوره های مقدماتی مانند: ...
18 نظرات 0 دوست دارد
از: on اسفند 2, 2020
SK Kazemeini, F Mohammadi, F Owlia * Shahid Sadoughi University of Medical Science ,Yazd. Iran , dr.olia@ssu.ac.ir Abstract:   (12030 Views) ...
23 نظرات 0 دوست دارد
از: on بهمن 18, 2020
بسم الله الرحمن الرحیم بیماری کرونا،تشریح و درمان.(بخش پنجم)   ...
24 نظرات 0 دوست دارد
از: on بهمن 18, 2020
بسم الله الرحمن الرحیم بیماری کرونا، تشریح و درمان.(بخش چهارم)   ...
26 نظرات 0 دوست دارد
از: on بهمن 18, 2020
بسم اله الرحمن الرحیم بیماری کرونا،تشریح و درمان. ( بخش سوم)   ...
22 نظرات 0 دوست دارد
از: on بهمن 18, 2020
بسم الله الرحمن الرحیم بیماری کرونا.تشریح و درمان. ( بخش دوم) استاد حسین خیراندیش   ...
24 نظرات 0 دوست دارد
از: on بهمن 18, 2020
  تشریح و درمان بیماری کرونا بخش اول
27 نظرات 0 دوست دارد
از: on بهمن 18, 2020
درمان سنگ کلیه  
29 نظرات 0 دوست دارد
از: on بهمن 17, 2020
بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و ادب و احترام به شما عزیزان خداوند می فرماید، هیچ بیماری نیست که من درمان ان را در طبیعت نگذاشته باشم. ...
27 نظرات 0 دوست دارد
از: on بهمن 17, 2020
فیلم زالو درمانی از حکیم خیراندیش
24 نظرات 0 دوست دارد
از: on دی 19, 2020
Are you getting enough fibre in your daily diet? Probably not!  There are three different types of carbohydrates found in food – sugar, starch and fibre. Fibre is the name for the large group of complex carbohydrates that we cannot digest and even though we don’t digest it, fibre is a very important and beneficial part of our diet. It keeps our digestive system healthy, encourages ‘good’ gut bacteria, improves our energy metabolism by slowing down sugar absorption and helps in healthy weight ...
38 نظرات 0 دوست دارد
از: on دی 19, 2020
  ...
37 نظرات 0 دوست دارد