هاجراسدی
February 7, 2019
23 views
Price: Call
thumb
Location
اندیمشک » Iran, Islamic Republic of
Description
داروی فوق العاده قوی برای درمان انواع ضرب خوردگیهای پا ودرمان سائیدگی وارتروز استخوان

کافی پودر مورد نظر را با زرده تخم مرغ محلی ترکیب کرده وبمدت 24 ساعت در موضع مورد نظرقرارگیرد

Categories:
دپارتمان فروش
سلام قیمت دارو چند هست وچگونه تحویل بگیرم
February 10, 2019