تبلیغات
اطلاعات گروه
Morteza karbasi
موسس

بسم الله الرحمن الرحیم

سوجوک یکی از روشهای طب کل نگرهست دراین روش از نقاط انطباقی روی کف دست وپا انجام میشود تمام ارگان های بدن در کف دست و پا منطبق شده اند ودرصورتیکه د

... بیشتر
تائیدیه
Please login to verify this صفحه
تبلیغات
برای مشاهده این بخش نیاز هست سطح عضویت خود را ارتقاء دهید پشتیبانی واتساب 09354005927
logo-samandehi