کیمیاگرطوس
January 9, 2019
4 views
rials160،000ir
thumb
Location
مشهد » Iran, Islamic Republic of
Description
ملین ، مسهل صفرا و دافع بلغم روزانه ۳ بار - هر بار ۲ - ۱ قاشق چایخوری ( حداکثر ۳۰ میلی لیتر ) بدلیل وجود سقمونیا در ترکیب این فرآورده ممکن است
Categories: