کیمیاگرطوس
فروردین 9, 2019
43 views
rials160،000ir
thumb
مکان
مشهد » ایران
Description
ملین ، مسهل صفرا و دافع بلغم روزانه ۳ بار - هر بار ۲ - ۱ قاشق چایخوری ( حداکثر ۳۰ میلی لیتر ) بدلیل وجود سقمونیا در ترکیب این فرآورده ممکن است