کیمیاگرطوس
فروردین 9, 2019
88 views
rials210،000ir
thumb
مکان
مشهد » ایران
Description
انزال زودرس عبارت است از انزالی که زودتر از زمان دلخواه زوجین رخ دهد و باعث نارضایتی یک یا هر دوی آنها شود. انزال زودرس شایع‌ترین اختلال جنسی

انزال زودرس عبارت است از انزالی که زودتر از زمان دلخواه زوجین رخ دهد و باعث نارضایتی یک یا هر دوی آنها شود. انزال زودرس شایع‌ترین اختلال جنسی در مردان زیر ۴۰ سال است. در بسیاری از کشورهای توسعه ی

...نمایش بیشتر