دکترداود
فروردین 8, 2019
27 views
قیمت :تماس بگیرید
thumb
thumb
مکان
تهران » ایران
Description
این محلول ثبت اختراع شده📝 دارای تاییدیه و موافقت وزارت بهداشت جهت تولید است و توسط شرکت دانش بنیان تهیه و تولید مشود. رقیب مشابهی که کاملاً

(اسپری_ضد_رویش_موهای_زائد_دوتی 
اختراع دکتر داود منیری برای اولین بار

⭕️دوتی (دختر کوچک) 
با شماره ثبت 221901

⭕️ مخصوص خانم ها، و کودکان در هر سنی

این محلول ثبت اختراع شدهߓ ݘϘǘјǛ ̘ʘƯ̘̈̀ϛ̙ Ǚ șřȘǙY˜

...ʙƙŘǛ̘ Ԙț̘Ԙʘ