هاجراسدی
اردیبهشت 7, 2019
41 views
قیمت :تماس بگیرید
thumb
مکان
اندیمشک » ایران
Description
داروی فوق العاده قوی برای درمان انواع ضرب خوردگیهای پا ودرمان سائیدگی وارتروز استخوان

کافی پودر مورد نظر را با زرده تخم مرغ محلی ترکیب کرده وبمدت 24 ساعت در موضع مورد نظرقرارگیرد

Categories:
دپارتمان فروش
سلام قیمت دارو چند هست وچگونه تحویل بگیرم
اردیبهشت 10, 2019