ریاست جمهوری معاونت علمی وفناوری

Lives in تهران, Iran, Islamic Republic of Male
About Me
بسمه تعالي
اهداف و وظايف اساسي معاونت علمي و فناوري رييس جمهور
اهداف:
ارتقای تولید ثروت از طریق افزا...View More
Friends
ریاست جمهوری معاونت علمی وفناوری
ریاست جمهوری معاونت علمی وفناوری
ریاست جمهوری معاونت علمی وفناوری
ریاست جمهوری معاونت علمی وفناوری
ریاست جمهوری معاونت علمی وفناوری
Load More