اطلاعات گروه
Morteza karbasi
Founder

به نام خدا

این گروه برای آموزش کاربران عزیزمی باشد ولذا می توانیدسولات خود را اینجا مطرح نمایید تا دراسرع وقت پاسخ داده شود وهمچنین مطالب آموزشی مرتبط را اینجا مطالعه وآ

...بیشتر
آموزش کاربا شبکه های اجتماعی

بنام خدا

مدتها هست که شبکه اجتماعی مبتنی بروب چون فیلترشده است درقشر جوان به فراموشی رفته است

تائیدیه
Please login to verify this گروه ها
آموزش کاربا شبکه طبی
اولین نفری باشید که پسند می کنید
آموزش کاربا شبکه طبی
عکس نمایه خود را به روز کرد.
دوست داشتن (1)
Loading...
 
Load More