شرکت داروسازی " آترا دارو صدر آزما " جهت پخش و توزیع " پماد سوختگی ولی " از نمایندگی های دارای مجوز و فعال تمامی استان ها، دعوت به همکاری می نماید.
خواهشمندم درصورت تمایل یک رایانامه به آدرس adsaco.phatmaceutic@gmail.com ارسال نمائید.