الهه سبزاحتشام

Lives in مازندران, Iran, Islamic Republic of Male
By: on September 27, 2018
بسم الله الرحمن الرحیم علم پزشکی از بین رفته بود بقراط آن را یافت مرده بود، جالینوس زنده اش کرد کور بود و حنین چشم های آن را گشود پراکنده شده بود و محمد بن زکریا جمعش کرد و ناقص بود تا این که ابوعلی سینا کاملش کرد.1 اول ملتی از قدما که به علم تشریح، اعتنا کرده بود، حکمای اسطخر فارس بودند، و پس از آنها اطبای مصر و پس از آن یونانیان در این علم شریف، دقت کردند.3  استاد علامۀ ذوالفنون شعرانی در آغاز نخستین جلسه درس قانونچه فرموده است آقا، در حوزه های علمی ما کتب طب، مانند دیگر...
61 views 0 likes
By: on September 27, 2018
بسم الله الرحمن الرحیم ߑ̘ҘјԚ ɘӛ̘Ǚǂ : љ›̙ šəƙƘϙ ǘΙș ưߑ̘әŘǙ ™ƘӘǘț̘ϙ :ǘ֘ ϚƘјț ̘Ιș ưߑ̘ʙŘ њɘ̘јǘ : ʚɘǙǙƘϙǂ XԘǘјΙș ưߑ̘ԙĘڙ ŘȘΘǘ љޘ : Ҙ™Ƙʛ ̘ț̙Șʛ̚ ɰߑ̘ћ̘ԙ ư̙̈́Ƙӛ̙ƚ ϘӘј ginseng : Θ֘ϙț̘љȘ Ӱߑ̚əęޙȘљ (ǙŘӚ ɘǙĘ̙) : ƙ™Ƙ ϘΙș ưߑ̘ǙXәƘכ̙ Ƙљșś : ̘֘ ϘǙƚϙ İߑ̘әƘș ĘǙĘכ̘ : Ș˜јǙŘȘΘԂ ǘ٘՘ǘ Ȱߑ̘٘љȘӚ əޘԘ ʙޘјϙ (ǚɘǚəƘ ) : ̘֘ς ƙ˜ј Ӱߑ̘Θǘ јҙșX :ǚϘԘǘϚəƙƘϙ ǘȘљșƘ ԰ߑ̛̘̙ƚə Țϙ : ĘǙXҘǛ̘ ԙXԘǘ јΙș ưߑ̘™ț̘ԙ : ƘΙĘ ט™Ș Ѱߑ̘ΘǘјΘǘӚ : ɘ֘ ϘٙYșƘ ʙŘ̘ǘћ ̘ǘϘјǘ Ѱߑ̘ҙƘ̘ț̙ : Ę֘ ϘʙǙȘ ٰߑ̘ǙƘș : Ǚț̘ʘǙś̙ a ưߑ̘Șǘșșƙ : ǘԙ ĚəƙƘϙ ǘ٘֙Ęǘ ʰߑ̘ԛ̘ћ̙ Ƙ...
34 views 0 likes
By: on September 27, 2018
بسم الله الرحمن الرحیم 1. نعناع: ضد نفخ، دل درد، ناراحتی معده، دلپیچه کودکان پس از خوردن سردیها، رفع اسهال. 2. پونه: ضد نفخ،  گرم کننده کلیه ها، رفع شب ادراری کودکان، تقویت روده، رفع اسهالی. 3. خاکشیر:رفع گرمازدگی، رفع گرمی کردن( مصرف بیش از حد خوراکی های طبع گرم)، گر گرفتگی، کهیر و خارش پوست. 4. سنبل الطیب: آرامبخش، رفع کم خوابی، ضد استرس. 5. سیر: کاهش سریع فشار خون، کاهش چربی خون و کلتسرول مضر، آنتی بیوتیک گیاهی. 6. سنجد: آرد سنجد کامل( با پوست و دانه): رف...
33 views 0 likes
By: on September 27, 2018
بسم الله الرحمن الرحیم ضد اضطراب ضد تپش قلب ضد استرس است موجب کاهش سودای بدن چنانچه بیش از حد مصرف شود موجب مسمومیت کبدی میشود.
71 views 0 likes
By: on September 27, 2018
بسم الله الرحمن الرحیم پا شویه مفید است 2⃣کم‌کردن لباس‌ها، 3⃣دادن آب‌سیب تازه (در کودکان شش ماه به بالا دادن سه قاشق پلو خوری در سه وعده مختلف، در بزرگتر از دو سال سه استکان در 24 ساعت، در بزرگسالان دو لیوان در 24 ساعت) 4⃣مقداری حنا را با سرکه طبیعی (سیب یا انگور عسکری) مخلوط‌کرده بگونه‌ای که نه سفت باشد و نه شُل، سپس در قسمت گودی کف هر دو پا میگذاریم، به مدّت 15 تا 20 دقیقه صبر کرده سپس کف پاها را با آب سرد شسته، ߑȘʙȘ̙љ: ǚə Yޘ ǘȘ٘ Ϙǘ ҙŘϙј ʘʘ̛̙ٛ ƘԘϙ ǘȘǛ̘ ϘԘӘʙ ǘԙȘ ϙ ȚϘљƙ ǘʘ ș ȘϙŘǛ ...
33 views 0 likes
By: on September 27, 2018
بسم الله الرحمن الرحیم مغزتان را به چالش بكشيد تا دچار آلزايمر نشويد. به اين منظور تمرين هاي زير را گاهي انجام دهيد: ۱. با دست مخالف مسواك و شانه بزنيد و بنويسيد ۲. ساعت را به دست راست ببنديد ۳. كلمات را وارونه بگوييد ۴. از مسير جديدي به سر كار برويد ۵. پاتوق تان را عوض كنيد ۶. درباره باورهايتان با ترديد فكر كنيد ۷. جملات يك صفحه از كتاب را از آخر به اول بخوانيد ۸. كار جديدي بكنيد(مثل وصله كردن لباس يا تعمير راديو) ۹. موبايل را همراه نبريد ۱۰. يك يا چند بيت شعر حفظ كنيد ۱۱. ج...
39 views 0 likes
By: on September 27, 2018
بسم الله الرحمن الرحیم گیاه زنجبیل یکی از گیاهانی است که در کتاب کلام الله قرآن مجید، آیه "یسقون فیها کاسا کان مزاجها زنجبیلا" مربوط به سوره دهر (الانسان) آمده است "بهشتیان از نوشیدنی نوشانده میشوند که طعم و مزاج زنجبیل را دارد." ߌߛ̚ɛ ̘ǘ Ҙқ̘Șǘʘћ̙ ƘәȘљ ǙǘǛ ̙˜ј™Ƙ ̘әȘљ ǘϙǘ (јǙĘǙƘӘǙ) ƘǘӘ ʛ̚ɛ ̘ǘ ҘΙȘǘ ՘Ǜ̙ ƘәȘљ Ǚ˜ј™ ƘǙXҘǛ̘ ԘǙƘњ؛ ̘̘͛ǘʛ ̘Șϙ ƘǘӘ ʘϘјǛ̙ ƘәȘљ ǘқ̘Șǘ̙ƘǙ ŚƙƘϘϘǘљț ̚ϛ̘ǙǛ ̘™Șјϙ ǘԘϙ ǚə ǘΙȘǘ ՙǙř ǘ™ƙǘ ǘȘǙĘ ǘȘјϙ ƘǙƘњ؛ ̘̘͛ǘʛ ̘ǙƘӘǙ ƘǘӘ. ʰߌߘʙȘ՛̙ Ǚ șޛ̘ԙƙǘǘϙ Řș ǘț̙ŘǘјǙƛ ̚ə ǘǘ Ҙ֘ٙ Y Șț̘͘Ǚě ̙řXј ט̘әś ̙...
35 views 0 likes
By: on September 27, 2018
بسم الله الرحمن الرحیم شش تا پیشنهاد ضدسرفه 1. زنجبیل اگر می‌خواهید سرفه خیلی سریع برطرف شود، باید چای زنجبیل بنوشید یا چند تکه زنجبیل را بجوید. 2. غذاهای داغ و تند  اگر سرفه واقعا شما را به دردسر انداخته، باید غذاهای تند مثل غذاهایی که با فلفل چیلی تهیه می‌شوند، امتحان کنید. 3. سوپ مرغ  البته باید از انواع سبزی‌ها،‌ کلم، سیر و هویج برای پختن سوپ مرغ استفاده کنید تا اثرگذاری آن را افزایش بدهید 4. سیر؛ اضافه کردن سیر به وعده‌های غذایی و غذاهای مختلف باعث می‌شود سرفه خیلی سریع از ب...
42 views 0 likes
By: on September 27, 2018
بسم الله الرحمن الرحیم فواید شکر سرخ شکر حاصل از نیشکر ߔ ٘ϘљŘǙ Ƙʘ Ȱߔ٘טț̘٘ ʚϘљ ř Șʘ Ѱߔ ٘ʘՙ[̙ ǚəƙƘϙ ǘΙș ƙ ȘΙș ƘӘǘ Ұߔٙřě̙ ƙ Șʙ™ț̘ ʘӛ̘Әʙ ŘǛ̙řƛ ̘Șϙ ưߔ ٙř™ț #̙™Ę ș Șǘ٘՘ǘ Ȱߔ٘ϘљŘǙ ƘӘљŘǘΙȘјϚϛ ̙ ȘӘљY ǰߔ٘ϘљŘǙ ƘǙĘʙǘǘ șŘ٘ϙ ǰߔ٘ʙ™ț̘ ʙƛ̘љț ̘̙Ƙӛ ̰ߔ٘љX ٘ΘӘʚϛ ̙Řҙř ưߔٙޘǚ ɚəƙƘϙ ǘ֘Ǜ̘٘ǘ ʚɘȘϛ ̰ߔ٘љX ٚϘљś ̘ϙǘǙ ƙ ȘҘȘǙ ƙ ȘǙĘʙǘǘȘǘ ʙĘ˙ ǰߔ֘Ǜ̙ ƙŘǘϙ ǘǘјҘԙřƘ Ϙǘ ҘӘȘ ϘژИƯ̈̀ ̘͘Й XԘϙ Ǚ Șș ǘ̘Ǜ ̘™ ƘԚɘ љ ș™Ƙ ϘȘϘӘ ʘ™Řϙ ǘǘ #ҚƘڙƘϘ њə #ǘәȘϘǘҘ Ǚ șŘ֘ јǘӘ ʘ̘Ǜ̚Ϙқ̙ ƘԘϙ ǘǘӘ! ʂ
39 views 0 likes
By: on September 27, 2018
بسم الله الرحمن الرحیم 🌼#جو مقوی و برطرف کننده ی برسام است و اگر به صورت خشک به جای صبحانه مصرف شود بدون ایجاد ضعف باعث لاغری می شود. کاهش دهنده ی قند است به طوری که مصرف دو قاشق غذا خوری همراه با هر وعده ی غذایی در مدت کوتاهی باعث قطع انسولین می شود. 🌼#گندم مقوی، چاق کننده و افزایش دهنده ی نیروی جنسی است. 🌼#برنج برطرف کننده ی اسهال و گشاد کننده ی روده ها است. برای افرادی که به علت بیماری لاغری شده اند بهترین چاق کننده است 🌼#عدس مقوی، قطع کننده ی عطش و تقویت کننده...
39 views 0 likes
By: on September 27, 2018
بسم الله الرحمن الرحیم  پرهیز از غذاهای سودا زا ✍ߏ ۘљX ̘ٛșȘӘ ʘȘ ǘǘӘʙXǘϙ ǘǘ ҙŘ՘љ XΘǚɘԛ̘ јȘ ǘ˜ ȚϘљ Ţ܍ߏ ۙŘ՘љ XԘјȘ ʘәȘϘǚ ə ȘǙƘ̘Ǚ řX՘ ϙ ȘҘǙę ȘϘ љŘǙƛ. ̢܍ߏ ۘ֙řƘǙ ˙ƙȘљ ǘј ǘטș ™Řٙřș ęǘ јϙ Șә ǘљȘ қ̚ɘȘǘ љś ̘ʙȘǙƛ̘ ϘǘӘʙXǘϙ ǚəƛ̘. ϰߒ ś̚ɛ ̘ǘ ҘϘǘљșǘǛ ̘Șӛ̘ǘ љř[̘ ϘȘјǛ ̘ԙŘ Ǚƛ̘ ҙŘǘXǙĘ̘ș (Ƙ˜ șޙƛ̘) љǙŘјǙ ǘȘ ǘǙXʛ̙řș ƘǘӘ. ʙǘ јљȘ Ҙ՘Ș ͙ƘǘԘʘ 2 ǙęʙȘǙ ƙŘǘXǙĘ̘ș ƘȘ ǘǙXʛ̙řș (ƙǘ љƙʙ ŘӘǘ٘ ʙʙ ÙęʙȘǙ) ƙřʙ ęÙƙʘ. ϰߒ љȘ ԘʙǛ̙: 2 Ǚě̙ȘǙ Ƙԛ̘ јј ǘȘ̙ȘԘǙƛ̘ ϙ ȘϘ јҙŘǙ ƙƘҘϛ̚ ɘș ǘ̙Ș (ԙ˜ș Ęǘ҂ Ș̙Ș Ԙ™Řϙ Ƙԛ̘ љ Șǘ֘ǙY ǚɘјϙ ƘӘњə) ǘϙȂ ˜ǘ...
35 views 0 likes
By: on September 27, 2018
بسم الله الرحمن الرحیم مزاج‌های گرم و خشک ߒ ՘ǘ͘ȘǙ ƘǛ̙ ƙŘҘǘ ̘ǘڙĘ șĘǘژ јǙƘϘǙ ŘȘ ǘǘӘʘΙȘǙƢ بندی کشیده و محکم می‌باشند، به مزاج‌های تند و عصبی مشهوراند و بسیار عجول و شتابزده عمل می‌کنند. خوابشان اندک و وزنشان چندان افزایش پیدا نمی‌کند. نبضشان تند و گرمای بدنشان بالا و دارای پوست‌های خشک و رگ‌های برآمده می‌باشند ✅به روزه دارانی که صاحب مزاج گرم و خشک هستند توصیه می‌شود: 1️⃣ از مصرف مواد خشک به افراط اجتناب ورزند؛ مواد غذایی خشک عبارتند از: گردو، فندق، بادام، سنجد، ته دیگ برنج، سرخکردنی‌ه...
27 views 0 likes