از: on فروردین 9, 2019
بسم الله الرحمن الرحیم  بطورکلی عوامل اصلی ریزش مو عبارتنداز:  الف- عوامل خارجی یا محیطی            ب - عوامل داخلی عوامل محیطی شامل : 1- آلودگی هوا (مثل وجود سرب وترکیب با چربی و تعریق کف سر- که باعث آسیب به فولیکول های مومی شود) 2- آلودگی محیط کار 3- استرس های روحی روانی 4- روغنهای شیمیایی و صنعتی (مانند واکس و ژل و ...) 5- مصرف دخانیات 6- استفاده از وسایل و مواد آرایشی (مثل سشوار- ژل - واکس- اسپری- بیگوری – فر- و... ) 7- استفاده از شامپو ها و مواد پاک کننده شیمیایی ...
47 views 0 likes