بسم الله الرحمن الرحیم محورهای Kid-Tech    1-Early Childhood Education: Educational Games and Toys for Small Children آموزش فناوری، سلامت، مباحث مالی و اجتماعی به کودکان از طریق مولتی مدیا و بازی به کودکان آموزش مهارت های قرن 21 ام (تعامل - ارتباط - تفکر انتقادی – خلاقیت) از طریق بازی و شبیه سازی به کودکان اسباب بازی های آموزشی مبتنی بر واقعیت افزودهVR  برای کودکان توسعه بازی برای کودکان با استفاده از هوش مصنوعی​ پلتفرم های پرستاری و مراقب در منزل کودکان خدمات مراقب، حمل و...
65 نظرات 0 دوست دارد
به نام خدا   1-Digital Learning Platform/ Digital Courseware: بسترهای آنلاین-آفلاین  تولید و ارائه درس افزارها و محتوا آموزشی در قالب های دیجیتال در حوزه های تخصصی، عمومی و کمک آموزشی   2-Curriculum & Lesson Plans as a Service/Tool پلت فرم های پشتیبان آموزش دهنده­گان (مربیان/مدرسان/اساتید/معلمان): بسترهای آنلاین طراحی و برنامه ریزی درسی- آموزشی و اشتراک گذاری تجارب یادگیری.   3-Mobile and Business-Ready LMS (Learning Management System) پلت فرم های تعاملی م...
60 نظرات 1 پسندکردن