بسم الله الرحمن الرحیم زنبورهای عسل مهمترین گرده افشان های میوه ها، سبزیجات، گل ها هستند. همچنین، محصولاتی مثل یونجه که غذای حیوانات اهلی ما هست را گرده افشانی می کنند. بیش از یک سوم محصولات کشاورزی جهان به گرده افشانی زنبورها بستگی دارد. میوه ها و سبزیجات با حضور زنبورها میوه ها و سبزیجات بدون زنبورها اما نکته ی قابل توجه این است که زنبورها غذای ما را آگاهانه گرده افشانی نمی کنند. زنبور ها به علت احتیاج به غذا در محیط حضور دارند و گرده افشانی می کنند. زنبور ها تمامی پروتئ...
188 نظرات 0 دوست دارد