از: on 2 آذر, 1397
بسم الله الرحمن الرحیم آیت الله تبریزیان خلاصه مسأله سبک زندگی اسلامی این است که جلوی همه ی بیماری ها گرفته شود. اگر مردم سبک زندگی اسلامی را رعایت کنند حتی یک بیمارستان و اندک بیمار را هم نخواهیم داشت. با همین توصیه هایی که تا الان بوده و صحبت هایی که امثال آقای خیراندیش و روازاده و امثال آن ها بصورت دلسوزانه داشتند ، اثر خودش را گذاشته است و تعداد بیماران در بیمارستان ها کمتر شده است. نکته ای که کمتر به آن اشاره شده، مسأله آمیختگی معنویت با بهداشت و سبک زندگی اسلامی می باشد. این ه...
196 نظرات 0 دوست دارد