By: on September 27, 2018
بسم الله الرحمن الرحیم فواید شکر سرخ شکر حاصل از نیشکر ߔ ٘ϘљŘǙ Ƙʘ Ȱߔ٘טț̘٘ ʚϘљ ř Șʘ Ѱߔ ٘ʘՙ[̙ ǚəƙƘϙ ǘΙș ƙ ȘΙș ƘӘǘ Ұߔٙřě̙ ƙ Șʙ™ț̘ ʘӛ̘Әʙ ŘǛ̙řƛ ̘Șϙ ưߔ ٙř™ț #̙™Ę ș Șǘ٘՘ǘ Ȱߔ٘ϘљŘǙ ƘӘљŘǘΙȘјϚϛ ̙ ȘӘљY ǰߔ٘ϘљŘǙ ƘǙĘʙǘǘ șŘ٘ϙ ǰߔ٘ʙ™ț̘ ʙƛ̘љț ̘̙Ƙӛ ̰ߔ٘љX ٘ΘӘʚϛ ̙Řҙř ưߔٙޘǚ ɚəƙƘϙ ǘ֘Ǜ̘٘ǘ ʚɘȘϛ ̰ߔ٘љX ٚϘљś ̘ϙǘǙ ƙ ȘҘȘǙ ƙ ȘǙĘʙǘǘȘǘ ʙĘ˙ ǰߔ֘Ǜ̙ ƙŘǘϙ ǘǘјҘԙřƘ Ϙǘ ҘӘȘ ϘژИƯ̈̀ ̘͘Й XԘϙ Ǚ Șș ǘ̘Ǜ ̘™ ƘԚɘ љ ș™Ƙ ϘȘϘӘ ʘ™Řϙ ǘǘ #ҚƘڙƘϘ њə #ǘәȘϘǘҘ Ǚ șŘ֘ јǘӘ ʘ̘Ǜ̚Ϙқ̙ ƘԘϙ ǘǘӘ! ʂ
16 views 0 likes
By: on September 27, 2018
بسم الله الرحمن الرحیم 🌼#جو مقوی و برطرف کننده ی برسام است و اگر به صورت خشک به جای صبحانه مصرف شود بدون ایجاد ضعف باعث لاغری می شود. کاهش دهنده ی قند است به طوری که مصرف دو قاشق غذا خوری همراه با هر وعده ی غذایی در مدت کوتاهی باعث قطع انسولین می شود. 🌼#گندم مقوی، چاق کننده و افزایش دهنده ی نیروی جنسی است. 🌼#برنج برطرف کننده ی اسهال و گشاد کننده ی روده ها است. برای افرادی که به علت بیماری لاغری شده اند بهترین چاق کننده است 🌼#عدس مقوی، قطع کننده ی عطش و تقویت کننده...
15 views 0 likes