By: on September 27, 2018
بسم الله الرحمن الرحیم گیاه زنجبیل یکی از گیاهانی است که در کتاب کلام الله قرآن مجید، آیه "یسقون فیها کاسا کان مزاجها زنجبیلا" مربوط به سوره دهر (الانسان) آمده است "بهشتیان از نوشیدنی نوشانده میشوند که طعم و مزاج زنجبیل را دارد." ߌߛ̚ɛ ̘ǘ Ҙқ̘Șǘʘћ̙ ƘәȘљ ǙǘǛ ̙˜ј™Ƙ ̘әȘљ ǘϙǘ (јǙĘǙƘӘǙ) ƘǘӘ ʛ̚ɛ ̘ǘ ҘΙȘǘ ՘Ǜ̙ ƘәȘљ Ǚ˜ј™ ƘǙXҘǛ̘ ԘǙƘњ؛ ̘̘͛ǘʛ ̘Șϙ ƘǘӘ ʘϘјǛ̙ ƘәȘљ ǘқ̘Șǘ̙ƘǙ ŚƙƘϘϘǘљț ̚ϛ̘ǙǛ ̘™Șјϙ ǘԘϙ ǚə ǘΙȘǘ ՙǙř ǘ™ƙǘ ǘȘǙĘ ǘȘјϙ ƘǙƘњ؛ ̘̘͛ǘʛ ̘ǙƘӘǙ ƘǘӘ. ʰߌߘʙȘ՛̙ Ǚ șޛ̘ԙƙǘǘϙ Řș ǘț̙ŘǘјǙƛ ̚ə ǘǘ Ҙ֘ٙ Y Șț̘͘Ǚě ̙řXј ט̘әś ̙...
17 views 0 likes