از: on 25 دی, 1397
بسم الله الرحمن الرحیم اهمیت تولید و پرورش زالوی طبی از آنجایی مشخص میشود که به قدرت بالای زالو و جایگاه اقتصادی آن در جهان پی ببریم . شرکتهای بسیار بزرگی هستند که در جهان در حوزه پرورش و تکثیر زالو فعالیت دارند و علاقه مندان و کارآفرینان بسیاری را بسوی خود جذب کرده اند و توانسته اند کسب و کارهای موفقی را در سطح جهان بدون سرمایه گذاریهای زیاد راه اندازی کنند. در دوره های تکثیر و پرورش زالو در شرکت مستر زالو با چگونگی پرورش و تکثیر به صورت تئوری و عملی آشنا میشوید. توصیه اول برای این ...
62 نظرات 0 دوست دارد
از: on 25 دی, 1397
بسم الله الرحمن الرحیم  برای كامیابی در کار باید با مشكلات و فراز و نشیب های زندگی مبارزه نمود ؛ پس هیچگاه بـر اثـر بروز سختی ها و شكست ها نـاامید نشوید: روند زندگی و کار به بازی فوتبال می ماند كه تا آخرین دقیقه مـمـكـن است سرنوشتش تغییر كند. در این جا با قانون طلایی كـه شـمـا را در طـی مسیر یاری می رساند آشنا میشویم. حتی رئیس هم باید آستین هایش را برای كار كمی بالا بزند زیردستان خـود را وادار بـه انـجـام كـاری نـكنید كه خودتان تاكنون انجامش نداده اید یا رغبتی به انجام دادنش ندارید. اگر رئ...
61 نظرات 0 دوست دارد