الهه سبزاحتشام
از on 5 مهر, 1397
91 views

بسم الله الرحمن الرحیم

مغزتان را به چالش بكشيد تا دچار آلزايمر نشويد. به اين منظور تمرين هاي زير را گاهي انجام دهيد:

۱. با دست مخالف مسواك و شانه بزنيد و بنويسيد
۲. ساعت را به دست راست ببنديد
۳. كلمات را وارونه بگوييد
۴. از مسير جديدي به سر كار برويد
۵. پاتوق تان را عوض كنيد
۶. درباره باورهايتان با ترديد فكر كنيد

۷. جملات يك صفحه از كتاب را از آخر به اول بخوانيد
۸. كار جديدي بكنيد(مثل وصله كردن لباس يا تعمير راديو)
۹. موبايل را همراه نبريد
۱۰. يك يا چند بيت شعر حفظ كنيد

۱۱. جايي امن عقب عقب يا چشم بسته راه برويد
۱۲. حدس هاي شمارشي متنوع و قابل راستي آزمايي بزنيد(مانند اين كه از اينجا تا آنجا چند قدم است، در صف چند نفر ايستاده اند، پشت ويترين چند پيراهن وجود دارد و...)
۱۳. قبل از پايان فيلم ويدئويي، آن را متوقف كنيد و درباره پايانش، تخيل كنيد.
۱۴. با افرادي كه مدت هاست نديده ايد تماس بگيريد
۱۵. رنگ بندي هاي جديد در لباس تان را امتحان كنيد

۱۶. جدول حل كنيد
۱۷. نقاشي يا رنگ آميزي كنيد
۱۸. بدون ماشين حساب محاسبه كنيد
۱۹. چيز تازه اي مانند روش درست كردن يك غذاي ساده ياد بگيريد
۲۰. آلبوم عكس هاي قديمي را ورق بزنيد و درباره عكس هايش با كسي صحبت كنيد

 

پست شده در: بیماریها