93 نظرات

بسم الله الرحمن الرحیم

#ff0000">1.خدمات پشتیبانی#ff0000">:
خدمات اجاره فضا,دسترسی به تلفن و دورنگار,میزوصندلی,کارپردازی و خدمات دبیرخانه ای,امکان استفاده از اتاق های جلسات و کنفرانس,تجهیزات سمعی و بصری و دستگاه های فتوکپی و تکثیر

 

 

#ff0000">2.خدمات اطلاع رسانی#ff0000">:
دسترسی به اینترنت,کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی و نرم افزارهای رایانه ای

 

 

#ff0000">3.خدمات مشاوره ای و آموزشی#ff0000">:
مشاوره های مدیریتی,مالی و بازرگانی,خدمات حسابداری و حقوقی,برگزاری سمینارویاکارگاه های آموزسی موردنیاز برای شرکت های نوپا

 

 

#ff0000">4.خدمات پشتیبانی فنی#ff0000">:
ارائه خدمات فنی و مهندسی,استفاده از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی

 

 

#ff0000">5.خدمات مالی و اعتباری#ff0000">:
امکان استفاده از اعتبارات فناوری,کمک به دسترسی به منابع مالی و جذب سرمایه گذاران
پست شده در: اطلاعیه ها