الهه سبزاحتشام
by on September 27, 2018
80 views

بسم الله الرحمن الرحیم


🌼#جو

مقوی و برطرف کننده ی برسام است و اگر به صورت خشک به جای صبحانه مصرف شود بدون ایجاد ضعف باعث لاغری می شود. کاهش دهنده ی قند است به طوری که مصرف دو قاشق غذا خوری همراه با هر وعده ی غذایی در مدت کوتاهی باعث قطع انسولین می شود.


🌼#گندم

مقوی، چاق کننده و افزایش دهنده ی نیروی جنسی است.


🌼#برنج

برطرف کننده ی اسهال و گشاد کننده ی روده ها است. برای افرادی که به علت بیماری لاغری شده اند بهترین چاق کننده است


🌼#عدس

مقوی، قطع کننده ی عطش و تقویت کننده ی معده است. صفرا را خاموش و درون را خنک و هیجان خون را ساکن می کند. داروی خونریزی (عدم قطع حیض) زنان و شفای هفتاد نوع بیماری است.


🌼#سنجد

مقوی، مؤثر در رشد و تحکیم بدن بویژه استخوان ساز و افزایش دهنده ی شیر مادر


🌼#سیب

برطرف کننده ی خون دماغ، بهترین درمان برای مار و عقرب گزیدگی و دفع انواع سموم از بدن مثل مواد مخدر باقی مانده در بدن و قطع کننده ی تب است.


🌼#نخود

مقوی، برطرف کننده ی مشکلات و ضعف کمر


🌼#کامل

مقوی و انرژی زا، سویقی شامل تمام سویق ها که امید است خواص همه ی سویق ها را شامل شود.


🌼#کودک

همان سویق کامل است با ذرات ریزتر و قابلیت انحلال در شیر


🌼#جو شسته

قوت را در پاها نازل می کند مخصوص افراد دیابتی


🍄روش عمومی خوردن انواع سویق دو قاشق غذا خوری صبح ناشتا به صورت خشک است. مگر مواردی که نوع خوردن آن ذکر شده باشد.
افراد بیمار و مخصوصاً تب دار باید از سویق به عنوان غذا استفاده کنند.
برای مصرف کودکان می توان سویق را به شیر اضافه کرد.
سویق عدس باید به مقدار زیاد و به عنوان وعده ی غذایی میل شود.

Posted in: Nutrition