95 views

بسم الله الرحمن الرحیم

یک قاشق مرباخوری تخم بارهنگ در یک لیوان عرق نعناع ۵ دقیقه جوشانده بعداز ولرم شدن با یک قاشق مرباخوری عسل شیرین کنید و روزی یک لیوان میل شود بمدت چهل روز

🔺عفونت روده
⚜️نفخ،گاز روده
⚜️دلدردهای شدید
⚜️نفخ،کولیت، زخم معده
⚜️خونریزی مقعد از سردی
⚜️تهوع سرد و برگرداندن غذا
⚜️عفونت معده«هلیکوباکتری»
⚜️ملین ونرم کننده روده جهت رفع یبوست
🔻کم اشتهایی با منشاء سردی معده و روده

📝⇦افردای که یبوست دارند یک استکان گلاب و عرق نعناع ترکیب کنند و با تخم بارهنگ طبق دستور بجوشانند و مصرف کنند.


⚠️در زنان باردار تحت نظر طبیب طب سنتی باید مصرف شود.