92 views

بسم الله الرحمن الرحیم

حال نوزادی متولد شد . دو حالت وجود دارد . 

1⃣ بچه ای با چهره ای روشن ، پوست نازک  و لطیف ، با موهایی نازک و کرکی روشن ،
پف آلود ← طفل سرد 

2⃣ بچه ای با وزن کم ، موی مشکی و بلند ، ابروی مشکی و پر و کاملا به همه چیز واکنش نشان میدهد ← طفل گرم 

✅ هرچه گرمی طفل زیادتر باشد خواب کمتر است و هرچه سردی و رطوبت بیشتر باشد خواب طفل بیشتر است . 

☑️ درطفل دو عامل بارز وجود دارد : 
گرمی و رطوبت . گرمی عامل حرکت و رطوبت عامل رشد است . 

🔴 اگر مزاج سرد باشد به محض شیرخوردن ، استفراغ میکند . یعنی معده بچه سرد است . لذا باید آنرا گرم کرد . برای گرم کردن معده بچه باید شیر مادر را گرم کرد ،یعنی مادر باید غذاهای گرم بخورد . (برخلاف اینکه گفته میشود طب اطفال سخت است ولی طب اطفال راحت است ،زیرا بواسطه مادر همه کار میتوان انجام داد) . 

🔷 طریقه تشخیص سردی یا گرمی شیر مادر:
 شیر مادر اگر سرد باشد روی ناخن براحتی سر میخورد

اگر گرم باشد روی ناخن میبندد و مثل شبنم می ماند . 

طریقه گرم کردن شیر مادر توسط مادر : 

خوردن عسل - خرما - عرق رازیانه .  

✔️  زردی بچه ها : 

زردی نشانه گرمی زیاد است . باید غذای مادر را سرد کرد . 

✅ بچه گرم دارای موهای سیخ است ولی بچه سرد دارای موهای لخت است . 

✅ هرچه مزاج گرمتر باشد ،اشتها کمتر و تحرک بیشتر است . هرچه مزاج سردتر ، اشتها  و پرخوری بیشتر و خواب بیشتر است .

✅  هرچه سن بالاتر رود میزان رطوبت کم میشود و گرما بالاتر میرود . بچه هرچقدر بزرگتر میشود خوابش کمتر و تحرکش بیشتر میشود . (سردیها خواب آور و گرمیها هوشیار کننده اند) .
❇️ مثال : خر سرد است و ازشدت سردی ، سطح فهم پایین است . هرچه سردی بیشتر شود دیرفهمی بیشتر میشود و بالعکس . 
گنجشک بسیار گرم است و باهوش ولی بدون تمرکز به موضوع (بچه های باهوش گرم). 

❇️ مثال : شب امتحان غم امتحان سرد است . شام سوسیس کالباس هم سرد است و میخورد. صبحانه پنیر هم سرد است، میخورد . در راه مدرسه استرس دارد که سرد است . بعد ادکلن سرد میزند و نهایتا سرجلسه امتحان همه چیز را فراموش میکند . موقع ظهر مادر ناهار غذایش گرم است مثل آبگوشت ، تازه همه جوابها یادش می آید . این بچه انباشت اطلاعات دارد ولی مغز سرد بوده و به یاد نیاورده است .