آواطب
از on 20 آذر, 1397
75 نظرات

به نام خدا

به درخواست بسیاری از دوستان
دوره اصول پایه و مبانی مزاج شناسی
در هشت جلسه چهارساعته
به صورت تئوری و عملی
(جمعا سی و دو ساعت )
برگزار می گردد

سه شنبه ها عصر (چهارساعت)
ازساعت دو تا شش بعدازظهر
به مدت هشت هفته

شروع دوره از این هفته
سه شنبه بیستم آذرماه
ساعت دو تا شش بعدازظهر

سرفصلها

✅امورطبیعیه به صورت تحلیلی
✅شناسایی مزاج سرشتی و عارضی
✅بررسی سوء مزاجها
✅مزاج شناسی گیاهان کاربردی
توصیه های مجرب مزاجی

حضور دراین دوره برای کسانی که
مشتاق یادگیری اصول مزاج شناسی هستند و کسانی که سالهاست با
مزاج شناسی آشنا هستند اما سوال ومعماهای زیادی در ذهن دارند
توصیه می گردد

هزینه هرجلسه چهارساعته
صد و پنجاه هزارتومان
به همراه پذیرایی
ثبت نام
09226015242
اطلاعات فنی

پست شده در: اطلاعیه ها