آواطب
by on December 11, 2018
47 views

به نام خدا

آواطب
متولی برگزاری دانش سلامتی
به زبان ساده و قابل فهم
برگزار می کند

کلاس آموزشی چهارروزه
گلچینی از «گلستان طب سنتی»

با آموزش
مطالب پر کاربرد و کلیدی طب سنتی
همراه با تدابیر مجرب
«غذایی و دارویی و یداوی »

ساعت برگزاری سی و دو ساعت
به همراه پذیرایی
استراحت و ناهار و ارائه جزوه
به صورت دو کلاس دوروزه
پنج شنبه وجمعه
یک هفته درمیان

تاریخ برگزاری دوروزه اول:

تاریخ برگزاری دوروزه دوم:

شهریه کامل
نهصد و هشتاد هزارتومان

شهریه هر کلاس دوروزه
چهارصد ونود هزارتومان

ثبت نام
09226015242
اطلاعات فنی
09127596980

لطفا سلام و پیام آواطب رو
به دوستان وهمکاران برسونید

 

Posted in: Announcements