71 views

بسم الله الرحمن الرحیم

 

نسخه ۱:

 5 واحد روغن بادام شیرین و 2 واحد عسل: به همراه سالاد یا مزه مزه شود.

اگر سرفه شبانگاهی است اول سینوزیت درمان شود بعد این نسخه اجرا شود. اگر سرفه در روز باشد با همان نسخه بالا درمان می شود.

نسخه ۲:

یک عدد پیاز را ورقه ورقه کرده در داخل عسل زده مثل نان و ماست خورده شود. هر شب انجام شود که باعث نرم شدن سینه می شود و خلط آور است