علی عابدی

Lives in Iran, Islamic Republic of Male
About Me
به نام خدا
- طلبه ی درس خارج حوزه ی علمیه ی قم ( سطح 4 حوزه )
- مبلّغ علوم دینی
- مربی و حافظ قر...View More
Friends
علی عابدی
علی عابدی
علی عابدی
علی عابدی
علی عابدی
علی عابدی
علی عابدی
علی عابدی
علی عابدی
علی عابدی
Load More